Over Contactgericht Spelen en Leren

Een effectieve en efficiente methode

Wat is Contactgericht Spelen en Leren

Contactgericht Spelen en Leren (CSL) is een liefdevolle en effectieve benadering van kinderen met gedrag binnen het autistisch spectrum. Het bestaat sinds 2000 in Nederland en stoelt op inzichten van Son-Rise® en Growing Minds, beiden uit Amerika. Het heeft raakvlakken met o.a. Floor Play, Gentle Teaching, EBL, Feuerstein en ABA (-Play). Wat CSL echter uniek maakt, is de slimme combinatie van jarenlange kennis en expertise, tezamen met aandacht voor de eigen basishouding, programma’s op maat, volledige eigen regie voor ouders en de focus op contact voor ontwikkeling.

  • De uitgangspunten van CSL zijn:
  • • Contact ontstaat door een afgestemde basishouding: open, ontspannen en vanuit acceptatie;
  • • Contact is de basis van spontaan en doelgericht leren;
  • • Spelenderwijs en vanuit motivatie leren kinderen het meest;
  • • De mogelijkheden van een kind staan centraal;
  • • Ouders hebben eigen regie en krijgen ondersteuning hierbij.

Stichting Horison is het landelijke kenniscentrum voor Contactgericht Spelen en Leren in Nederland.

Waarom juist nu?

Zorg en begeleiding kost geld. Ook zorg en begeleiding aan mensen met autisme kost de maatschappij jaarlijks vele miljoenen euro's. Om die reden vindt op dit moment een transitie in de zorg voor mensen met autisme plaats. Er komt meer aandacht voor eigen kracht en regie. Kijken naar mogelijkheden, naar wat mensen zélf kunnen doen en ze daar ook regie over geven. Contactgericht Spelen en Leren sluit hier naadloos bij aan. De methode gaat uit van de kansen in elk gezin en biedt handvatten en houvast aan ouders. Zo zijn ze in staat zelf de regie te nemen over effectieve en efficiente zorg en begeleiding van hun kind.