Blijf op de hoogte

Volg onze acties en resultaten

Onze blogs en nieuwsberichten

Hebben we nieuws? Dan lees je dat hier en op onze facebookpagina. In onze blogs en nieuwsberichten leer je ons beter kennen en lees je wat ons zoal bezighoudt.


Informatiedag geeft ouders van kinderen met autisme houvast en regie

Met de transitie in de zorg en de stijgende verantwoordelijkheid  van gemeenten hierin komt steeds meer aandacht voor eigen kracht en regie. Door eigen kracht in te zetten kunnen immers (zorg)kosten worden bespaard. Kijken naar mogelijkheden, naar wat mensen zélf kunnen doen en ze daar ook regie over geven. Contactgericht Spelen en Leren (CSL), een effectieve methode voor de begeleiding van kinderen met autisme, sluit hier naadloos bij aan. De methode gaat uit van de kansen in elk gezin en biedt handvatten en houvast aan ouders. Zo zijn ze in staat zelf de regie te nemen over effectieve en efficiente zorg en begeleiding van hun kind.

Informatiedag geeft ouders houvast

Op zaterdag 20 februari vindt een informatiedag ‘Houvast bij autisme’ plaats. U bent na aanmelding van harte welkom tussen 09:30 en 16:00 aan de Loet 31 in Schagen. Ouders krijgen er meer inzicht in autisme en hoe ze hun kind zelf kunnen ondersteunen zodat hij lekker in zijn vel zit en ontwikkelt. Ouders ervaren hoe hun kind de wereld beleeft, ontmoeten andere ouders van kinderen met autisme en horen ervaringsverhalen van ouders die met Contactgericht Spelen en Leren werken.

Programma

09:30 - 10:00 Inloop met koffie en thee

10:00 – 11:00 Lezing ‘ Houvast bij autisme’ door Anneke Groot (directeur Stichting Horison)    

11:00 - 11:15 Pauze met koffie en thee

11:15 - 12:00 2e deel lezing Anneke Groot en ruimte voor vragen

12:00 - 13:00 Lunch (inbegrepen) en infomarkt

13:00 - 14:00 workshopronde 1

14:15 - 15:15 workshopronde 2

15:15 - 16:00 borrel (inbegrepen)

Kosten en aanmelden

Voor deelname aan deze dag betaalt u € 10,-. Daarvoor neemt u de hele dag deel aan het programma, ontvangt u gratis koffie en thee, een eenvoudige lunch en borrel. Aanmelden doet u door uiterlijk 13 februari een email te sturen aan info@vriendenvanhorison.nl.

Wie organiseert deze dag?

Deze informatiedag is een initiatief van Stichting Vrienden van Horison en een groepje ouders en begeleiders die zelf werken met Contactgericht Spelen en Leren voor hun kinderen met autisme. Zij hebben zelf veel resultaat geboekt met CSL en vinden het jammer dat de methode in Noord-Holland relatief onbekend is. Zij gunnen andere gezinnen met speciale kinderen dezelfde inzicht, houvast en resultaten die zij hebben ervaren na begeleiding door Stichting Horison (kenniscentrum voor CSL).

Autisme

In Nederland hebben naar schatting ruim 190.000 mensen een diagnose in het autisme spectrum. 3% van de basisschoolkinderen heeft het, kopte het CBS vorig jaar. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen anders. Er zijn veel verschillende vormen en je ziet het vaak aan de buitenkant niet. Autisme heeft niet alleen effect op het leven van mensen met autisme zelf, maar ook op dat van hun ouders, grootouders, broers, zussen, leerkrachten, hulp- en zorgverleners, etc. Daarom zijn veel mensen dagelijks op zoek naar informatie over autisme en hulp bij een leven met autisme. Die zoektocht kost veel mensen dagelijks veel kostbare tijd en energie. De hulpverlening aan mensen met autisme de samenleving jaarlijks vele miljoenen euro’s.


Onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze acties en resultaten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven